Katalog

Plastik Atıkların Dönüştürülmesi

entry image

Plastik, pek çok tüketici ürününün bir bileşeni olup, imalat sanayinin çıktı ve nihai ürünlerinin çoğunu oluşturur. Bununla birlikte, bütün plastikler aynı değildir ve bu, hepsinin aynı şekilde bertaraf edilip geri dönüştürülemeyeceği anlamına gelir.

Eğer hepimiz tüketimi azaltır, tekrar kullanır ve geri dönüşüme katkı sağlarsak dünya kaynaklarının gelecek kuşaklara da kalmasını sağlayabiliriz. Geri dönüşüm sadece malzeme tasarrufu sağlamaz aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar.

Dünyadaki kaynaklar sınırlı ve bu kaynakları kullandığımızda bir daha yerine getiremiyoruz. Tüketimin her kanaldan körüklendiği günümüz dünyası ise tam bir kullan-at çılgınlığı içerisinde. Ama dünyanın bize verdiği somut mesaj; bu şekilde devam edersek, gelecek nesillere bir dünya bırakamayacağımız yönünde. Peki ne yapmalı? Eskileri tamir etmek yerine yeni şeyler almaya meyilliyiz. Ancak tarihimizdeki bu israf dönemi sona ermek zorunda. Karamsarlığa gerek yok. Atılacak küçük adımlar bile çok önemli. Belki de yapılacak en mantıklı şey dünya kaynaklarını daha makul şekilde kullanmak yani daha az tüketmek ve geri dönüşüm konusunun önemini kavrayarak hayatın her alanında konumlandırabilmek.

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine dahil olmasıdır. Geri dönüşüme olan ihtiyaç, savaşlar nedeniyle baş gösteren kaynak sıkıntılarıyla ortaya çıkmıştır. Geri dönüşüm yoluyla atıkların tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin; geri dönüştürülmüş, alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35’e varan enerji tasarrufu sağlar.

Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da oldukça önemlidir. Kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmanın tek yolu geri dönüşümdür. Geri Dönüşümün Amacı Nedir?

Geri dönüşümün hizmet ettiği önemli üç amaç vardır. Bunlardan birincisi, atık sahalarına daha az çöpün gitmesinin sağlanması dolayısıyla hava, su ve toprak kirliliğini azaltmaya yardımcı olunmasıdır. İkinci fayda ise ekonomik anlamdadır ve geri dönüşüme uygun materyallerin bu sürece dahil edilmesi, ham madde olarak yeniden kullanılması ülkeler adına ciddi bir ekonomik kazanım sağlar. İsrafın önüne geçilir. Üçüncü ve belki de en önemli amaç ise çevresel faydalardır. Bir şeyleri çöpe attığımızda ondan kurtulduğumuzu ve onun bir daha asla karşımıza çıkmayacağını sanırız. Ne yazık ki durum pek öyle değildir. Bizim atıp kurtulduğumuzu düşündüğümüz ‘çöpler’ bir yerlere taşınmak zorundadır. Genellikle atık sahalarına taşınırlar, bu depolama alanları çok kirletici olabilir, kötü görünür ve kokarlar. Geri dönüşüm yoluyla ekonomiye fayda sağlayabilecek atıklar bu alanlarda yer işgal ederler ve kaynak israfına neden olurlar.

Bazen çöplerin atık sahalarında toplanması yerine büyük yakma tesislerinde yakılması tercih edilir, bu işlemin gömülmesi gereken atık miktarını azaltması ve yanma sonucu enerji üretilmesi gibi avantajları olmasının yanı sıra toksik hava kirliliği yaratması, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununu artırması gibi zararları vardır.

Yeni bir ürünü üretebilmek için çok fazla enerji ve kaynak gerekir, geri dönüşebilir malzemeleri çöpe attığımızda ise üretimi esnasında tüketilen enerji ve kaynaklarını da çöpe atmış oluruz. Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelir bu da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller.